Công ty TNHH JCT Việt Nam

Nhà cung cấp xe cẩu - xe nâng người hàng đầu Việt Nam

Menu Menu

Công ty TNHH Công nghệ Thiết bị Nâng hạ Nhật Bản (tên viết tắt: JCT) là công ty có vốn đầu tư 100% từ nước ngoài. Thế mạnh của JCT là chuyên cung cấp các dịch vụ sửa chữa chuyên sâu về các hệ thống: Điện, Thủy lực, Động cơ trên các thiết bị công trình như: Cần cẩu, máy nâng hạ, ...

 • PHỤ TÙNG CHÍNH HIỆU

  PHỤ TÙNG CHÍNH HIỆU

  Được lựa chọn thời gian và loại hình bảo dưỡng sửa chữa, khi đã thống nhất hai bên, chúng tôi sẽ lên kế hoạch và lịch bảo dưỡng sẽ được gửi đến...
 • SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN

  SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN

  Được lựa chọn thời gian và loại hình bảo dưỡng sửa chữa, khi đã thống nhất hai bên, chúng tôi sẽ lên kế hoạch và lịch bảo dưỡng sẽ được gửi đến...
 • QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN

  QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN

  Được lựa chọn thời gian và loại hình bảo dưỡng sửa chữa, khi đã thống nhất hai bên, chúng tôi sẽ lên kế hoạch và lịch bảo dưỡng sẽ được gửi đến...
 • SỬA CHỮA HỆ THỐNG THỦY LỰC

  SỬA CHỮA HỆ THỐNG THỦY LỰC

  Được lựa chọn thời gian và loại hình bảo dưỡng sửa chữa, khi đã thống nhất hai bên, chúng tôi sẽ lên kế hoạch và lịch bảo dưỡng sẽ được gửi đến...