• Thương hiệu: Haulotte
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 43m
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Haulotte
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: Haulotte
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 14m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: Haulotte
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: Haulotte
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 41m
 • Thương hiệu: Haulotte
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 16m
 • Nguồn năng lượng: Diesel
0904 629 636
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon