135.000.000 225.000.000 
120.000.000 500.000.000 
96.000.000 480.000.000 
105.000.000 215.000.000 
160.000.000 500.000.000 
120.000.000 230.000.000 
130.000.000 215.000.000 
175.000.000 400.000.000 
144.000.000 500.000.000 
145.000.000 230.000.000 

FAW: CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Xe nâng người 12m có những loại nào?

Xe nâng người 12m có xe nâng người dạng cắt kéo, xe nâng người dạng boomlift, xe nâng người dạng thẳng đứng.

Xe nâng người 12m sử dụng những loại nhiên liệu nào?

Xe nâng người 12m sử dụng cả điện và dầu diesel.

Xe nâng người 12m có được sử dụng phổ biến không?

Có. Xe nâng người 12m được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Thiết bị được ứng dụng trong nhiều công việc trên cao giúp hiệu quả công việc tăng cao.