Chính sách vận chuyển, giao nhận

Hình thức vận chuyển

Tất cả sản phẩm được vận chuyển hoàn toàn miễn phí đến kho khách hàng.

Hình thức bàn giao

Bên bán:

– Bàn giao toàn bộ tài liệu và các giấy tờ liên quan đến khách hàng ( CO, CQ, giấy chứng nhận chất lượng bản sao, tài liệu kỹ thuật)

– Hướng dẫn, đào tạo vận hành.