• Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: Haulotte
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: Haulotte
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: Manitou
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Kết cấu: Xe nâng người cắt kéo
 • Thương hiệu: Manitou
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Kết cấu: Xe nâng người lên thẳng
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Kết cấu: Xe nâng người cắt kéo
0904 629 636
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon