• Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 100 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Grove
 • Tải trọng nâng: 210 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 35 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Grove
 • Tải trọng nâng: 100 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Grove
 • Tải trọng nâng: 350 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 65 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 200 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 220 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 25 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Samsung Tadano
 • Tải trọng nâng: 50 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 120 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 220 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 180 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 160 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 160 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 160 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 120 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 120 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu thân dài
0904 629 636
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon