• Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 10 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 6 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 4.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 4 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 3.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 2.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 1.8 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 7 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
0904 629 636
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon