• Thương hiệu: Maeda
 • Tải trọng nâng: 2.93 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 4.9 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 90 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Maeda
 • Tải trọng nâng: 2.82 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 100 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 135 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 70 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Hitachi
 • Tải trọng nâng: 4.9 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 75 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 160 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 300 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 110 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Hitachi-Sumitomo
 • Tải trọng nâng: 135 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Hitachi
 • Tải trọng nâng: 90 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 275 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 550 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 100 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
 • Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 200 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh xích
0904 629 636
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon