• Thương hiệu: Kobelco
 • Tải trọng nâng: 45 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 35 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 30 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 75 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 90 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 45 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 30 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 55 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 20 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Sumitomo
 • Tải trọng nâng: 170 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 15 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 20 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Tải trọng nâng: 70 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 100 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 35 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 10 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Thương hiệu: Kato
 • Tải trọng nâng: 25 tấn
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo
 • Thương hiệu: Tadano
 • Tải trọng nâng: 35 tấn
 • Kết cấu: Xe cẩu bánh lốp
 • Đặc điểm bánh xe: Xe cẩu bánh béo

Thương hiệu xe cẩu bánh béo nổi bật

Hiện JCT Việt Nam đang cung cấp nhiều loại xe cẩu bánh béo của các thương hiệu hàng đầu hiện nay. Bạn có thể tham khảo:

Cam kết các sản phẩm do JCT Việt Nam cung cấp có đầy đủ thông tin rõ ràng, minh bạch.

Chi tiết các mẫu xe cẩu bánh béo tại JCT Việt Nam

0904 629 636
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon