LỌC SẢN PHẨM

Đang lọc sản phẩm theo:
Thương hiệu
Khoảng giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

874.000.000 
Tải trọng
Bánh xe
Công suất máy phát
Nhóm phụ tùng
Loại phụ tùng
Hết hàng
Liên hệ để cập nhật giá
Giá tham khảo: Từ 135.000.000  đến 225.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

Haulotte 10 mét Compact 10

Giá tham khảo: Từ 60.000.000  đến 185.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

JLG 16 mét R4045

Giá tham khảo: Từ 200.000.000  đến 430.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

JLG 10 mét R2646

Giá tham khảo: Từ 100.000.000  đến 190.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

JLG 10 mét R2632

Giá tham khảo: Từ 80.000.000  đến 160.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

JLG 8 mét R1932

Giá tham khảo: Từ 60.000.000  đến 140.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

JLG 18 mét RT5349

Giá tham khảo: Từ 212.000.000  đến 700.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

JLG 16 mét RT4769

Giá tham khảo: Từ 166.000.000  đến 530.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

JLG 14 mét RT4069

Giá tham khảo: Từ 144.000.000  đến 575.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

JLG 12 mét RT3369

Giá tham khảo: Từ 120.000.000  đến 500.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

JLG 10 mét RT2669

Giá tham khảo: Từ 150.000.000  đến 400.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

Skyjack 18 mét SJ9253RT

Giá tham khảo: Từ 184.000.000  đến 622.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

Skyjack 14 mét SJ9243RT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Skyjack 12 mét SJ6832RT

Giá tham khảo: Từ 96.000.000  đến 480.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

Skyjack 10 mét SJ6826RT

Giá tham khảo: Từ 72.000.000  đến 370.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

Skyjack 14 mét SJ4740

Giá tham khảo: 315.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 12 mét SJ4732

Giá tham khảo: Từ 105.000.000  đến 215.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

Skyjack 10 mét SJ4726

Giá tham khảo: Từ 65.000.000  đến 165.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

Skyjack 8 mét SJ3220

Giá tham khảo: Từ 40.000.000  đến 135.000.000  tùy phiên bản

Xe nâng người

Skyjack 6 mét SJ3215

Giá tham khảo: Từ 35.000.000  đến 130.000.000  tùy phiên bản
Giá tham khảo: Từ 254.000.000  đến 874.000.000  tùy phiên bản
Giá tham khảo: Từ 192.000.000  đến 528.000.000  tùy phiên bản