LỌC SẢN PHẨM

Đang lọc sản phẩm theo:
Thương hiệu
Khoảng giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

874.000.000 
Tải trọng
Bánh xe
Công suất máy phát
Nhóm phụ tùng
Loại phụ tùng
Liên hệ để cập nhật giá
Giá tham khảo: 135.000.000 225.000.000 

Xe nâng người

Haulotte 10 mét Compact 10

Giá tham khảo: 60.000.000 185.000.000 

Xe nâng người

JLG 16 mét R4045

Giá tham khảo: 200.000.000 430.000.000 

Xe nâng người

JLG 10 mét R2646

Giá tham khảo: 100.000.000 190.000.000 

Xe nâng người

JLG 10 mét R2632

Giá tham khảo: 80.000.000 160.000.000 

Xe nâng người

JLG 8 mét R1932

Giá tham khảo: 60.000.000 140.000.000 

Xe nâng người

JLG 18 mét RT5349

Giá tham khảo: 212.000.000 700.000.000 

Xe nâng người

JLG 16 mét RT4769

Giá tham khảo: 166.000.000 530.000.000 

Xe nâng người

JLG 14 mét RT4069

Giá tham khảo: 144.000.000 575.000.000 

Xe nâng người

JLG 12 mét RT3369

Giá tham khảo: 120.000.000 500.000.000 

Xe nâng người

JLG 10 mét RT2669

Giá tham khảo: 150.000.000 400.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 18 mét SJ9253RT

Giá tham khảo: 184.000.000 622.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 14 mét SJ9243RT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Skyjack 12 mét SJ6832RT

Giá tham khảo: 96.000.000 480.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 10 mét SJ6826RT

Giá tham khảo: 72.000.000 370.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 14 mét SJ4740

Giá tham khảo: 315.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 12 mét SJ4732

Giá tham khảo: 105.000.000 215.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 10 mét SJ4726

Giá tham khảo: 65.000.000 165.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 8 mét SJ3220

Giá tham khảo: 40.000.000 135.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 6 mét SJ3215

Giá tham khảo: 35.000.000 130.000.000 
Giá tham khảo: 254.000.000 874.000.000 
Giá tham khảo: 192.000.000 528.000.000