• Thương hiệu: Manitou
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Kết cấu: Xe nâng người lên thẳng
 • Thương hiệu: Manitou
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Chiều cao làm việc: 9m
 • Kết cấu: Xe nâng người lên thẳng
 • Thương hiệu: Manitou
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Chiều cao làm việc: 8m
 • Kết cấu: Xe nâng người lên thẳng
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Kết cấu: Xe nâng người lên thẳng
0904 629 636
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon