LỌC SẢN PHẨM

Đang lọc sản phẩm theo:
Thương hiệu
Chiều cao làm việc
Khoảng giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

1.400.000.000 
Tải trọng
Bánh xe
Công suất máy phát
Nhóm phụ tùng
Loại phụ tùng

Xe nâng người

Sinoboom 12 mét 1018RD

Liên hệ để cập nhật giá
Liên hệ để cập nhật giá
Giá tham khảo: 135.000.000 225.000.000 

Xe nâng người

JLG 12 mét RT3369

Giá tham khảo: 120.000.000 500.000.000 

Xe nâng người

JLG 12 mét 340AJ

Giá tham khảo: 250.000.000 500.000.000 

Xe nâng người

Genie 12 mét Z – 33/18

Giá tham khảo: 270.000.000 500.000.000 

Xe nâng người

Genie 11 mét Z – 30/20N

Giá tham khảo: 250.000.000 450.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 12 mét SJ6832RT

Giá tham khảo: 96.000.000 480.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 12 mét SJ4732

Giá tham khảo: 105.000.000 215.000.000 
Giá tham khảo: 160.000.000 500.000.000 
Giá tham khảo: 120.000.000 230.000.000 

Xe nâng người

Snorkel 12 mét S4732E

Giá tham khảo: 130.000.000 215.000.000 

Xe nâng người

JLG 12 mét 4069LE

Giá tham khảo: 175.000.000 400.000.000 

Xe nâng người

JLG 12 mét 330LRT

Giá tham khảo: 144.000.000 500.000.000 

Xe nâng người

JLG 12 mét 3246ES

Giá tham khảo: 145.000.000 230.000.000 

Xe nâng người

Manitou 12 mét 120 SE

Giá tham khảo: 960.000.000 

Xe nâng người

Manitou 12 mét 120 SC

Giá tham khảo: 1.400.000.000 

Xe nâng người

Manitou 12 mét Man’go 12

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Manitou 12 mét 120 AETJ-C

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Sinoboom 12 mét GTJZ1012

Giá tham khảo: 345.000.000