LỌC SẢN PHẨM

Đang lọc sản phẩm theo:
Thương hiệu
Chiều cao làm việc
Khoảng giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

999  650.000.000 
Tải trọng
Bánh xe
Nhiên liệu
Công suất máy phát
Nhóm phụ tùng
Loại phụ tùng

Xe nâng người

Skyjack 8 mét SJ3220

Giá tham khảo: 40.000.000 135.000.000 

Xe nâng người

Snorkel 8 mét S3219E

Giá tham khảo: 40.000.000 105.000.000 

Xe nâng người

Genie 8 mét GS – 2032

Giá tham khảo: 60.000 160.000.000 

Xe nâng người

Genie 8 mét GS – 1930

Giá tham khảo: 55.000.000 125.000.000 

Xe nâng người

JLG 8 mét 2630ES

Giá tham khảo: 75.000.000 170.000.000 

Xe nâng người

JLG 8 mét 1930ES

Giá tham khảo: 55.000.000 120.000.000 

Xe nâng người

JLG 8 mét 260MRT

Giá tham khảo: 120.000.000 400.000.000 

Xe nâng người

Haulotte 8 mét Optimum 8

Giá tham khảo: 50.000.000 145.000.000 

Xe nâng người

Haulotte 8 mét Compact 8

Giá tham khảo: 50.000.000 150.000.000 

Xe nâng người

Manitou 8 mét 78 SEC

Giá tham khảo: 650.000.000 

Xe nâng người

Manitou 8 mét 80VJR

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Sinoboom 10 mét 0808

Giá tham khảo: 300.000.000