LỌC SẢN PHẨM

Đang lọc sản phẩm theo:
Thương hiệu
Khoảng giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

1.400.000.000 
Tải trọng
Bánh xe
Công suất máy phát
Nhóm phụ tùng
Loại phụ tùng

Xe nâng người

Dingli 20 mét BT20CRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 18 mét BT18CRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 18 mét BT18CHRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 16 mét BT16CRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 16 mét BT16CHRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 24 mét BA24RT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 24 mét BA24HRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 22 mét BA22CRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 20 mét BA20CRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 20 mét BA20CHRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 18 mét BA18CERT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 18 mét BA18CRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 16 mét BA16CERT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 16 mét BA16CHRT

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 18 mét BA18NE

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

Dingli 16 mét BA16NE

Liên hệ để cập nhật giá
Giá tham khảo: 105.000.000 115.000.000 

Xe nâng người

Haulotte 20 mét HA20RTJ

Giá tham khảo: 515.000.000 825.000.000 

Xe nâng người

Haulotte 16 mét HT16RTJ

Giá tham khảo: 408.000.000 776.000.000 

Xe nâng người

JLG 38 mét 1200SJP

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

JLG 16 mét 460SJ

Giá tham khảo: 350.000.000 620.000.000 

Xe nâng người

JLG 20 mét 600AJ

Giá tham khảo: 530.000.000 850.000.000 

Xe nâng người

Skyjack 16 mét SJ46AJ

Giá tham khảo: 408.000.000 776.000.000