Giá tham khảo: 315.000.000 
Giá tham khảo: 230.000.000 
Giá tham khảo: 105.000.000 115.000.000 
Giá tham khảo: 610.000.000 1.160.000.000 

Xe nâng người

Haulotte 20 mét HA20RTJ

Giá tham khảo: 515.000.000 825.000.000 
Liên hệ để cập nhật giá
Giá tham khảo: 135.000.000 225.000.000 

Xe nâng người

Haulotte 10 mét Compact 10

Giá tham khảo: 60.000.000 185.000.000 
Giá tham khảo: 650.000.000 1.300.000.000 

Xe nâng người

JLG 16 mét R4045

Giá tham khảo: 200.000.000 430.000.000 

Xe nâng người

Haulotte 23 mét HT23RTJ

Giá tham khảo: 582.000.000 870.000.000 

Xe nâng người

JLG 10 mét R2646

Giá tham khảo: 100.000.000 190.000.000 

Xe nâng người

Haulotte 16 mét HT16RTJ

Giá tham khảo: 408.000.000 776.000.000 

Xe nâng người

JLG 10 mét R2632

Giá tham khảo: 80.000.000 160.000.000 

Xe nâng người

JLG 8 mét R1932

Giá tham khảo: 60.000.000 140.000.000 

Xe nâng người

JLG 18 mét RT5349

Giá tham khảo: 212.000.000 700.000.000 

Xe nâng người

JLG 16 mét RT4769

Giá tham khảo: 166.000.000 530.000.000 

Xe nâng người

JLG 14 mét RT4069

Giá tham khảo: 144.000.000 575.000.000 

Xe nâng người

JLG 12 mét RT3369

Giá tham khảo: 120.000.000 500.000.000 

Xe nâng người

JLG 43 mét 1350 SJP

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

JLG 38 mét 1200SJP

Liên hệ để cập nhật giá

Xe nâng người

JLG 10 mét RT2669

Giá tham khảo: 150.000.000 400.000.000 

Xe nâng người

JLG 22 mét 660SJ

Giá tham khảo: 600.000.000 900.000.000