• Thương hiệu: Sinoboom
 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Chiều cao làm việc: 6m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Chiều cao làm việc: 7m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Loại phụ tùng: Chính hãng
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Loại phụ tùng: Chính hãng
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Loại phụ tùng: Chính hãng
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Loại phụ tùng: Chính hãng
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Loại phụ tùng: Chính hãng
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Kết cấu: Xe nâng người lên thẳng
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Chiều cao làm việc: 27m
 • Kết cấu: Xe nâng người Boom lift
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Chiều cao làm việc: 20m
 • Kết cấu: Xe nâng người Boom lift
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Chiều cao làm việc: 17m
 • Kết cấu: Xe nâng người Boom lift
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Chiều cao làm việc: 17m
 • Kết cấu: Xe nâng người Boom lift
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Chiều cao làm việc: 18m
 • Kết cấu: Xe nâng người Boom lift
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Chiều cao làm việc: 16m
 • Kết cấu: Xe nâng người Boom lift
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Chiều cao làm việc: 44m
 • Kết cấu: Xe nâng người Boom lift
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Chiều cao làm việc: 41m
 • Kết cấu: Xe nâng người Boom lift
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Chiều cao làm việc: 40m
 • Kết cấu: Xe nâng người Boom lift
0904 629 636
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon