Khách hàng xe nâng đa năng

Công ty TNHH Minh Danh

Khách hàng xe nâng đa năng Manitou Vào ngày 21/12/2019 JCT Việt Nam bàn giao

Công ty TNHH Đóng Tàu HUYNDAI VINASHIN SHIPYARD

Khách hàng xe nâng đa năng Manitou Vào ngày 25/7/2019 JCT Việt Nam bàn giao

Công ty TNHH Duga Việt Nam

Khách hàng xe nâng đa năng Manitou Vào ngày 17/1/2021 JCT Việt Nam bàn giao

Công ty nhiệt điện Nghi Sơn 1

Khách hàng xe nâng đa năng Manitou Vào ngày 17/8/2022 JCT Việt Nam bàn giao

Công ty TNHH TM và Vận Tải Minh Hoàng

Khách hàng xe nâng đa năng Manitou Vào ngày 20/5/2021 JCT Việt Nam bàn giao