Xe nâng người

 • Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 58m
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 48m
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 10m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: Haulotte
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 23m
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: Haulotte
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 43m
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 10m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 24m
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 12m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: Sinoboom
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 6m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Thương hiệu: JLG
 • Chiều cao làm việc: Xe nâng người 8m
 • Nguồn năng lượng: Điện
0904 629 636
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon