Khách hàng xe nâng hàng Manitou

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Khách hàng xe nâng hàng Manitou Vào ngày 5/6/2019 JCT Việt Nam bàn giao 6

Công Ty TNHH Alstom Transport Việt Nam

Khách hàng xe nâng hàng Vào ngày 31/12/2020 JCT Việt Nam bàn giao 2 xe

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Long Phát

Khách hàng xe nâng hàng Vào ngày 27/2/2019 JCT Việt Nam bàn giao 11 xe