Author Archives: quanlynoidung

Sửa chữa xe cẩu 25 tấn Kato tại Bắc Ninh

JCT Hoàn thành sửa chữa dây báo cần cho khách hàng tại Bắc Ninh Mới

Sửa chữa hệ thống điện xe cẩu lốp Tadano, Kato tại Yên Bái

JCT Việt Nam hoàn thành sửa chữa 2 xe cẩu lốp Tadano, Kato tại Yên

Sửa chữa xe cẩu Kobelco 25 tấn cho công ty E&C tại Hà Nội

JCT Việt Nam hoàn thành sửa chữa xe cẩu 25 tấn lốp Kobelco tại Hà

Sửa chữa xe nâng hàng TCM cho Công ty 30/6 tại Thái Bình

JCT Việt Nam hoàn thành sửa chữa xe nâng hàng TCM cho Công ty 30/6

Sửa chữa cuộn cót ty ô ra đốt xe cẩu 50 tấn Kato cho công ty Thành Đạt

JCT Việt Nam hoàn thành sửa chữa cuộn cót ty ô ra đốt xe cẩu

Sửa chữa van điện xe cẩu Kato 25 tấn cho công ty Himax 

JCT Hoàn thành sửa chữa xe cẩu Kato 25 tấn cho công ty Himax Kỹ

Sửa chữa hộp đen xe cẩu Kobelco 25 tấn cho khách hàng tại Bắc Giang 

JCT Việt Nam hoàn thành sửa chữa hộp đen xe cẩu 25 tấn cho khách

Sửa chữa xe nâng người boom lift JLG 450AJ tại Quảng Ninh

JCT Việt Nam hoàn thành sửa chữa xe nâng người boom lift JLG 450AJ Công

Sữa chữa hệ thống lái xe cẩu 10 tấn Kobelco tại Yên Bái

JCT Việt Nam sửa chữa hệ thống lái xe cẩu 10 tấn Kobelco cho khách

Sửa chữa xe cẩu Kobelco 25 tấn cho công ty Mai Thành

JCT Việt Nam hoàn thành sửa chữa xe cẩu lốp 25 tấn cho công ty