Khách hàng xe cẩu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Hưng

Bàn giao xe cẩu 25 tấn Kobelco RK250-6 JCT Việt Nam bàn giao xe cẩu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn IPC

JCT Việt Nam bàn giao xe cẩu cho bên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vật Tư Diễm Phúc

Bàn giao xe cẩu Kobelco 25 tấn cho khách hàng Tháng 3 năm 2023 JCT

Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II Quảng Bình

Khách hàng xe cẩu Vào ngày 25/7/2022 JCT Việt Nam bàn giao 1 xe cẩu

Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng Hải

Khách hàng xe cẩu Vào ngày 2/6/2021 JCT Việt Nam bàn giao 1 xe cẩu

Công ty TNHH TM và Dịch Vụ HNB Vina

Khách hàng xe cẩu Vào ngày 30/5/2020 JCT Việt Nam bàn giao 1 xe cẩu

Công ty CPXD và Phát Triển Kĩ Thuật Nền Móng

Khách hàng xe cẩu Vào ngày 22/7/2021 JCT Việt Nam bàn giao 1 xe cẩu

Công ty CPTM Xây Dựng Hoàng Hưng

Khách hàng xe cẩu Vào ngày 24/8/2021 JCT Việt Nam bàn giao 1 xe cẩu

Công ty TM và PT Phương Nam

Khách hàng xe cẩu, xe nâng đa năng Manitou Vào ngày 17/5/2022 JCT Việt Nam

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hữu Lộc

Khách hàng xe cẩu Vào ngày 22/7/2021 JCT Việt Nam bàn giao 1 xe cẩu